Pompy ciepła

domek jednorodzinny z pompą ciepła
 

Strona główna

Podstawowe informacje o pompach ciepła
Zalety i wady pomp ciepła
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
Pompa ciepła czy kocioł gazowy
Rodzaje pomp ciepła
Cennik pomp ciepła
Kontakt
Linki

Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

Zainteresowanie pompami ciepła stale rośnie, ale wysoka cena instalacji wciąż jeszcze dla wielu inwestorów stanowi barierę nie do pokonania. 

pompa ciepła wykopWielu inwestorów waha się przed instalacja pompy ciepła, nawet jeśli "kupują" za nią naprawdę niskie koszty eksploatacji. 
Przedstawiamy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanych różnymi paliwami. Koszty te obliczamy domu wybranego z kolekcji projektów gotowych MURATORA - Murator D09 “Na 102” - parterowy o powierzchni 102 m2.

Koszty inwestycyjne

W Polsce najpopularniejsze są układy z pompą ciepła typu grunt-woda z kolektorem płaskim lub pionowym. Przedstawiamy koszty materiałów i wykonania pompy ciepła w obu wariantach dla domu “Na 102”. Są to koszty orientacyjne. Koszty rzeczywiste zależą w dużej mierze od lokalnych warunków gruntowych. Średni koszt materiałów potrzebnych do wykonania 1 m2 ogrzewania wynosi 70 zł (uwzględniono: izolację termiczną i przeciwwilgociową, rury z systemem montażu, taśmę brzegową, automatykę, pominięto koszt jastrychu), zaś robocizny - 25-50 zł/m2.

 

Koszty eksploatacyjne

Do obliczeń przyjęto, że współczynnik efektywności cieplnej pompy ciepła wynosi 4, a energia elektryczna zasilająca pompę ciepła rozliczana jest według I taryfy. Straty ciepła wynoszą w domu “Na 102” - 6,956 kW. Odpowiada to sezonowemu zapotrzebowaniu na ciepło 16 716 kWh/rok.pompa ciepła - instalacjapompa ciepła w domu jednorodzinnym

Kalkulacje przeprowadzono dla III strefy klimatycznej, czyli temperatury zewnętrznej -20oC.  Dzieląc sezonowe zapotrzebowanie na ciepło przez współczynnik efektywności 4, otrzymamy ilość potrzebnej energii elektrycznej. Na cele grzewcze zużyjemy w ciągu roku 4 179 kWh energii elektrycznej.

Założyliśmy, że rodzina składa się z czterech osób i każda zużywa 60 l ciepłej wody dziennie, do podgrzania której potrzeba 2,5 kWh. Zakładamy, że woda będzie przygotowywana tylko przez pompę ciepła o współczynniku efektywności 4, bez wspomagania grzałkami elektrycznymi. Przez rok zużyjemy więc 3650 : 4 = 913 kWh energii elektrycznej.

Podsumowanie

Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne ogrzewania domu pompą ciepła są zdecydowanie niższe niż kotłami na gaz ziemny, olej lub propan. W porównaniu z najtańszym paliwem - gazem ziemnym - nawet o 50%.

Przykładowe rozwiązania

tu pojdzie skrypt wyciagajacy X pomp ze sklepu - lub jakies promocje lub cokolwiek o funkcji ruchomego contentu